اعداد مختلط را در MATLAB به راحتی می توان ایجاد کرد.
برای این کار کافیست از j و i استفاده کرد به مثال زیر توجه کنید:

>> a=1+2j
a =
1.0000 + 2.0000i
>> b=2-3i
b =
2.0000 – 3.0000i

می بینید که به به راحتی می توان عدد مختلط ساخت توجه کنید که۱+j2 درست نیست مگر اینکه از علامت * استفاده کنیم.

>> 1+i2
??? Undefined function or variable ‘i2′.

چند تابع برای کار با اعداد مختلط:

تابع abs:
این تابع برای بدست آوردن اندازه در اعداد مختلط بکار می رود:

>> a=1+2j
a =
1.0000 + 2.0000i
>> abs(a)
ans =
2.2361

تابع angle:
اندازه عدد مختلط را بر حسب رادیان می دهد:

>> a=1+2j;
>> angle(a)
ans =
1.1071

تابع conj:
مزدوج مختلط را محاسبه می کند:

>> conj(a)
ans =
1.0000 – 2.0000i

:imagتابع

قسمت موهومی عدد مختلط را می دهد:

l 1.0000 – 2.0000i
>> imag(a)
ans =
2

تابع real:

قسمت حقیقی عدد مختلط را می دهد:

>> real(a)
ans =
1

:isrealتابع
اگر متغیر حقیقی باشد عدد یک و اگر موهومی باشد صفر را بر می گرداند:

>> a=1+2j;
>> b=6;
>> isreal(a)

ans =

0

>> isreal(b)

ans =

1

:complexتابع

یک عدد مختلط ایجاد می کند:

>> complex(5,10)

ans =

5.0000 +10.0000i

عدد اول در پرانتز قسمت حقیقی و عدد دوم قسمت موهومی است.

 

منبع: وبلاگ آموزش متلب، سی و سی پلاس پلاس

نظرات ديگران...
  1. h.kiani گفته:

    ممنون … واقعا عالی بود

  2. پریسا گفته:

    سلام ببخشید اگه ما یک تابع انتقال داشته باشیم چطور می تونیم قسمت موهومی و حقیقیشو جدا کنیم ؟؟

  3. meysam گفته:

    خیلی ممنون

درج ديدگاه...