در رابطه ارتباط با پورتهای سریال MATLAB برنامه ها و دستورات متعدد و موثری دارد. این دستورات رابطه با پورت سریال را خیلی راحت می کند. نوشتن داده، خواندن داده از پورت و… از کارهای عادی برای این نرم افزار است اما بهتر است در مورد سریال پورت و پروتکل RS-232 چیزهایی را بدانیم که در زیر توضیحاتی را میدهم که امیدوارم مفید واقع شوند.

ارتباط سریال چیست؟

ارتباط سریال پروتکل سطح پایین مشترک برای ارتباط بین دو یا چند وسیله است که به صورت معمول یک وسیله کامپیوتر است و وسیله دیگر می تواند یک مودم، پرینتر، کامپیوتر دیگر و یا یک وسیله علمـــی از قبیل اسیلوسکوپ و یا فانکشن ژنراتور باشد.

به عنوان یک اشاره، سریال پورت بایتهایی از اطلاعات را در روش سریال – یک بیت در زمان – ارسال و دریافت می کند. در این ارتباط، فرستنده و یا راه انداز، بیت ها را به صورت پشت سر هم ارسال می کند. در ارتباط بیـن دو کامپیوتر ممکن است برای هر جهت خط مستقلی داشته باشیم یا اینکه بر روی یک خط در هر دو جهت داده ارسال شود.

وقتی که بیشتر از دو دستگاه به هم متصل شوند، معمولا دارای یک مسیر مشترک بین آنها هستیم و پروتکل شبکه است که مشخص می کند کدام دستکاه اجازه ارسال دارد. قسمت RS-232 هنوز برای کاربردهای عمومی استفاده های فراوان دارد. قسمت RS-232 این مشخصات پورتهای سریال را معرفی می کند.

- ماکزیمم سرعت انتقال بیت و طول کابلها
- نامها، مشخصات پورت سریال و توابع سیگنالها
- ارتباط های ماشینی و واگذاری پین ها