تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: تبادل برنامه و اسکریپت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

تبادل برنامه و اسکریپت

موضوع ها

 1. ریشه یابی توابع با روشهای مختلف (3 پاسخ)
 2. دستور انتخاب کوچکترین عدد حقیقی مثبت به چه شکل تو متلب نوشته میشود؟ (1 پاسخ)
 3. برنامه شناسایی حروف (OCR) به زبان فارسی (اردو) با استفاده از شبکه های عصبی (4 پاسخ)
 4. GUI حل مسائل دو بعدی المان محدود (1 پاسخ)
 5. ماتریس (0 پاسخ)
 6. IRANLogistic: تعیین مسیر بهینه سفر بین چندین شهر ایران (در نرم افزار متلب) (1 پاسخ)
 7. الگوریتم بهینه سازی خزش ذرات (PSO) - با پارامترهای متغییر زمانی (2 پاسخ)
 8. رسم اطلاعات پورت سریال (0 پاسخ)
 9. الگوریتم حل معادلات غیر خطی به روش تیلور (0 پاسخ)
 10. طراحی مخازن هوایی اب به کمک متلب (0 پاسخ)
 11. اسکریپت الگوریتم ژنتیک (نسخه پیوسته-غیر باینری) (0 پاسخ)
 12. برنامه بزرگنمایی نمودار رسم شده برای دیدن جزئیات نمودار (0 پاسخ)
 13. اسکريپت های مرتبط با الگوریتم های تکاملی (0 پاسخ)
 14. اسکریپت شبکه های عصبی پایه شعاعی (0 پاسخ)
 15. اسکریپت های مرتبط با شبکه های عصبی (0 پاسخ)
 16. برنامه تمرین تبدیل تاریخ میلادی به شمسی (0 پاسخ)
 17. اسکریپت تولید و حل جداول سودوکو (0 پاسخ)
 18. حل سریع دستگاه معادلات خطی (FastNXSolver) (0 پاسخ)
 19. درگاه Python برای MATLAB (0 پاسخ)
لینک مرجع