تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: دستور انتخاب کوچکترین عدد حقیقی مثبت به چه شکل تو متلب نوشته میشود؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام خدمت دوستان، آقا یه سوال:

دستور انتخاب کوچکترین عدد حقیقی مثبت به چه شکل تو متلب نوشته میشود؟

بعنوان مثال: اگر عناصر یک ماتریس به صورت زیر هستند دستور انتخاب کوچکترین عددحقیقی مثبت به چه شکل نوشته می شود؟

کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]

یا اگر یک معادله درجه چهارم داشته باشیم باید چهار ریشه داشته باشه، اگر
بخواهیم از میان چهار ریشه کوچکترین ریشه حقیقی مثبت را انتخاب کنیم دستور
در متلب چیه؟؟

ممنون
از تابع isreal استفاده کنید.

کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]
لینک مرجع