تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: برنامه در متلب
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ی خواهم در متلب کلاسی تعریف شود.
که شامل دو متغیر a و b باشد.
متغیر a یک ارایه دو بعدی باشد با 4 عضو که دو به دو به هم وصلند.
متغیر b یک ماتریس مجاورتی با 1000 عضو باشد که بین عضو ها ارتباط هست با یک مقدار خاص.
بعد هر متغیر a باید 250 عضو b داشته باشد.
بین هر دو متغیر a باید 10 عضو b مشترک باشد.
لطفا راهنماییم کنید خواهشا...
لینک مرجع