تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: خطا در اجرای m-fil نوشته شده با ورژن دیگر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دوستان من متلبم2014a هست و m-fil های ضمیمه کتاب کنترل مدرن دکتر صدیقی رو که باز میکنم همچین خطایی میده:Cannot find an exact (case-sensitive) match for 'EXP5_3.m'


The closest match is C:\Users\mirzaei\Desktop\EXP5_3.M


To change the file extension, cd to the file's folder, type:
movefile EXP5_3.M EXP5_3.m_bad; movefile EXP5_3.m_bad EXP5_3.m and then cd back.

یه m-file دیگه همچین خطایی میده:


Error using ez_4 (line 30)
The file name 'C:\Users\mirzaei\Desktop\zamime control modern\M_files\example6_10\EXP610.MDL' is invalid because it does
not have the extension ".mdl" or ".slx".


که تو لاین 30 شم این متنه: sim('exp610',[0 8]); % system simulation

شما اوستا باشیا راه حلی دارین؟؟ Huh
لینک مرجع