تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: پرسش ساده
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
[x=[x i چه معنایی داره ؟
برای توسعه بردار یا ماتریس استفاده میشه. یعنی اگر مقدار اولیه x به صورت زیر باشه
کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]


و شما این دستور رو اجرا کنید.
کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]


مقدار جدید x برابر [4 3 2 1] خواهد شد.
لینک مرجع