تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: تبدیل متغیر به تابع
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام
دستور زیر را در نظر بگیرید.
syms r
integral(@( r ) sin(r^2)/r,pi/2,pi,'ArrayValued',1)
فرض کنید
f =sin(r^q)/r
در صورتی که بخواهیم f را integrand قرار بدیم باید آن را به صورت تابع بنویسیم. روشی هست که در یک حلقه بتوان محتوای f را به صورت یک تابع استخراج کرد به طوری که دستورات زیر کار کنند؟
for q=1:2
f(q) = sin(r^q)/r
ANS(q) = integral(f(q) ,pi/2 ,pi ,'ArrayValued' , 1)
end
ممنونم
لینک مرجع