تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: بررسی عبارت منطقی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
چرا حاصل عبارت منطقی زیر در متلب اشتباهه؟

>> sind(30)==0.5

ans =

0
لینک مرجع