تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: فراخوانی عکس یا فایل در متلب
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام دستوری برای فراخوانی عکس غیر از imread هست که آدرس اون رو از کاربر بگیره جای وارد کردن؟
لینک مرجع