تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: رسم نمودار تابع دارای سیگما
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام وقتتون بخیر،
چند روزه به یک مشکلی برخوردم درباره ی رسم نمودار یک تابع دارای سیگما با سه متغیر
کدی که من نوشتم رو براتون در پایین گذاشتم(هم کد هم عکس) ولی نمیدونم چرا هیچ نموداری رسم نمیشه.
کسی میتونه راهنمایی کنه؟


clc;
clear;
close all;
S=0;
k=input('k=please inter a number');
i=input('i=please inter a number');
j=input('j=please inter a number');
for s=1:.1:k
for m=1:2:i
for n=1:2:j
W=(2.911650856*(.32*m^2+.32*n^2*s^2+11.2))*sin((1/2)*m*pi)*sin((1/2)*n*pi)/(m*n*(n^2*s^2+m^2)^2*((0.2e-1*(n^2*s^2+m^2))*(pi^4-96)+68.18636376));

S=S+W;

end
end
wbar=0.01*S;
plot(s,wbar);
hold on;
end


[تصویر: jijij.png]
لینک مرجع