تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: سوال درباره ساخت بردار
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
با چه دستوری می توان برداری با طول مشخص و تعداد گام مشخص ساخت ؟

مثلا ساخت برداری 20 درایه ای از 0 تا 2pi با گام 0.1؟
لینک مرجع