تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: رسم نمودار لگاریتمی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام میخواهم نمودار جابجایی و سرعت و شتاب در یک نمودار لگاریتمی صورت گیرد لطفا راهنمایی فرمایید
logarithmic plot of deformation, velocity, and acceleration
response factors for a damped system excited by harmonic force.
لینک مرجع