تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: الگوریتم بهینه سازی خزش ذرات (PSO) - با پارامترهای متغییر زمانی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در برنامه پیوست شده برنامه الگوریتم بهینه سازی خزش ذرات (Particle Swarm Optimization) که نام دیگر آن الگوریتم دسته پرندگان یا ماهی ها نیز می باشد همراه گردیده است. این الگوریتم برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته مناسب می باشد. توجه ویژه ای در این کد برای منعطف بودن الگوریتم با پارامترهای آن و انتخاب جمعیت اولیه به عمل آمده است. ثبت کامل جزییات از عملکرد الگوریتم در خلال جستجو فعال گردیده است.
(۱۳۹۱/۳/۱۲ ۰۳:۱۱ عصر)admin نوشته شده توسط: [ -> ]
در برنامه پیوست شده برنامه الگوریتم بهینه سازی خزش ذرات (Particle Swarm Optimization) که نام دیگر آن الگوریتم دسته پرندگان یا ماهی ها نیز می باشد همراه گردیده است. این الگوریتم برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته مناسب می باشد. توجه ویژه ای در این کد برای منعطف بودن الگوریتم با پارامترهای آن و انتخاب جمعیت اولیه به عمل آمده است. ثبت کامل جزییات از عملکرد الگوریتم در خلال جستجو فعال گردیده است.
وقتی‌ اجراش می‌کنم این خطا رو میده


Error using pso (line 171)
Inadequate number of input arguments.
این کد یک تابع می باشد نه یک اسکریپت که با اجرای آن بدون مشخص کردن ورودی تابع بتوانید خروجی بگیرید.
توضیحات فایل را بخوانید کامل است.

مثلاً برای بهینه سازی تابع (sin(x به صورت زیر عمل کنید.

کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]
لینک مرجع