تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: مقایسه دو ماتریس با هم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام

من قصد دارم دو ماتریس که از نظر تعداد ردیف یکی نیست به طور مثال ماتریس ها به صورت زیر تعریف شده:

کد:
[این بخش برای برخی از گروه های انجمن در دسترس می باشد.]
[ثبت نام کنید]

این دو ماتریس را می خواهم به اینصورت مقایسه کنم که آیا ردیفی مشترک بین دو ماتریس وجود دارد یا خیر. مثلا در این دو ماتریس ردیفی شامل [2 1] وجود دارد.
من یک کد با حلقه نوشته ام اما به علت حجم زیاد ماتریس ها بسیار کند عمل می کند.

به نظرتان کدی وجود دارد کمی بهینه تر عمل کنه؟
لینک مرجع