تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: نحوه ذخیره سازی اطلاعات شبکه عصبی MLP در متلب
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سلام- همانطور که میدانید اطلاعات مربوط به شبکه عصبی طراحی شده مانند اوزان-بایاس و ... باید در متغیر net ترین شده ذخیره شوند، ولی بعد از بازکردن این متغیر هیچ اطلاعاتی داخل آن نیست، جهت ذخیره سازی اطلاعات در متلب از چه دستوری استفاده کنیم؟ البته من بیشتر دنبال رابطه ریاضی یادگرفته شده توسط مدل عصبی بین y و x ها هستم.
لینک مرجع