تالار تخصصی گفتگوی متلب

نسخه کامل: همگرایی در تولباکس ژنتیک چندهدفه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با ژنتیک چندهدفه کار میکنم، با تولباکس. چطور میشه همگرایی رو متوجه بشم یا جواب نسلهای مختلفو ببینم تا بررسی کنم همگرایی رو؟
باید از گرینه های پلات استفاده کنید و مقدار جواب جمعیت و بهتربن جواب رو در هرنسل بررسی کنید وقتی مقدار پس از چندین تکرار نزدیک به هم شد، جواب رو میتنید به عنوان جواب بهینه در نظر بگیرید.
لینک مرجع