تالار تخصصی گفتگوی متلب
تبدیل متغیر به تابع - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: رفع اشکال و پرسش پاسخ (/Forum-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: تبدیل متغیر به تابع (/Thread-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9)تبدیل متغیر به تابع - AH2019 - ۱۳۹۸/۱/۲۰ ۰۷:۵۰ عصر

با سلام
دستور زیر را در نظر بگیرید.
syms r
integral(@( r ) sin(r^2)/r,pi/2,pi,'ArrayValued',1)
فرض کنید
f =sin(r^q)/r
در صورتی که بخواهیم f را integrand قرار بدیم باید آن را به صورت تابع بنویسیم. روشی هست که در یک حلقه بتوان محتوای f را به صورت یک تابع استخراج کرد به طوری که دستورات زیر کار کنند؟
for q=1:2
f(q) = sin(r^q)/r
ANS(q) = integral(f(q) ,pi/2 ,pi ,'ArrayValued' , 1)
end
ممنونم