تالار تخصصی گفتگوی متلب
بررسی عبارت منطقی - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: رفع اشکال و پرسش پاسخ (/Forum-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: بررسی عبارت منطقی (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C)بررسی عبارت منطقی - mhdfallah - ۱۳۹۸/۴/۲۸ ۱۲:۰۸ صبح

سلام
چرا حاصل عبارت منطقی زیر در متلب اشتباهه؟

>> sind(30)==0.5

ans =

0