تالار تخصصی گفتگوی متلب
رسم نمودار تابع دارای سیگما - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: رفع اشکال و پرسش پاسخ (/Forum-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE)
+--- موضوع: رسم نمودار تابع دارای سیگما (/Thread-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7)رسم نمودار تابع دارای سیگما - ebi74 - ۱۳۹۸/۶/۱۸ ۱۰:۳۲ صبح

سلام وقتتون بخیر،
چند روزه به یک مشکلی برخوردم درباره ی رسم نمودار یک تابع دارای سیگما با سه متغیر
کدی که من نوشتم رو براتون در پایین گذاشتم(هم کد هم عکس) ولی نمیدونم چرا هیچ نموداری رسم نمیشه.
کسی میتونه راهنمایی کنه؟


clc;
clear;
close all;
S=0;
k=input('k=please inter a number');
i=input('i=please inter a number');
j=input('j=please inter a number');
for s=1:.1:k
for m=1:2:i
for n=1:2:j
W=(2.911650856*(.32*m^2+.32*n^2*s^2+11.2))*sin((1/2)*m*pi)*sin((1/2)*n*pi)/(m*n*(n^2*s^2+m^2)^2*((0.2e-1*(n^2*s^2+m^2))*(pi^4-96)+68.18636376));

S=S+W;

end
end
wbar=0.01*S;
plot(s,wbar);
hold on;
end


[تصویر: jijij.png]