تالار تخصصی گفتگوی متلب
شناسایی و تعقیب چهره - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: جعبه ابزارها (Toolboxes) (/Forum-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-Toolboxes)
+--- موضوع: شناسایی و تعقیب چهره (/Thread-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87)شناسایی و تعقیب چهره - admin - ۱۳۹۱/۶/۱ ۰۳:۱۱ عصر

این مثال چگونگی شناسایی و تعقیب چهره را به صورت خودکار نشان می دهد.

شناسایی اشیاء و تعقیب آن‌ها در بسیاری از کاربردهای دید ماشینی از قبیل شناسایی فعالیت، ایمنی خودرو، نظارت مهم می باشند. در این مثال شما یک سیستم تعقیب چهره با تقسیم آن به سه بخش مجزا را توسعه می‌دهید.
1. شناسایی صورت برای تعقیب
2. تعریف ویژگی‌های چهره برای تعقیب
3. تعقیب صورت

کلید واژه: Computer Vision System Toolbox، Face Detection and Tracking
لینک مرجع: http://www.mathworks.co.uk/products/computer-vision/index.html