تالار تخصصی گفتگوی متلب
پروژه سقوط ازاد - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: پروژه های درسی (/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- موضوع: پروژه سقوط ازاد (/Thread-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF)پروژه سقوط ازاد - ali rezaa - ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۰۱:۳۳ عصر

سلام.این کد در مورد سقوط یه جسم از ارتفاع 500km روی سطح زمین است.
تو قسمت رسم ارتفاع بر حسب زمان با دستور plot ارور میده.لطفا کمک کنید.
clc
clear all
close all

re=6378e3;
h=500e3;
miu=395600e9;
r0=re+h;
x=0;
y=r0*cosd(45);
z=r0*sind(45);
r=[x,y,z];
r1=norm(r,2);
v0=[0,0,0];
v1=norm(v0);
acc0=[0,0,0];
acc1=norm(acc0);
g=(-miu*r)/r1^3;
acc=-norm(g);

while(h>=0)
g=(-miu*r)/r1^3;
acc=-norm(g);
v=v1+(acc1+acc)/2;
r=r1+(v1+v)/2;
v1=v;
r1=r;
h=r1-re;
X1(1:i)=r1;
X2(1:i)=v1;
X3(1:i)=h;
i=i+1;
end

figure(1)
i=i-1;
plot(1:i,X3(1:i))
grid on
hold on