تالار تخصصی گفتگوی متلب
یافتن یک مجهول با توجه به یک معادله ماتریسی در متلب - نسخه قابل چاپ

+- تالار تخصصی گفتگوی متلب (http://gomatlab.com/forum)
+-- انجمن: MATLAB (/Forum-MATLAB)
+--- انجمن: پروژه های درسی (/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- موضوع: یافتن یک مجهول با توجه به یک معادله ماتریسی در متلب (/Thread-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8)یافتن یک مجهول با توجه به یک معادله ماتریسی در متلب - MSMS - ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۱:۵۴ صبح

سلام. یک بردار ستونی داریم به نام H به ابعاد 1*257 که تمام درایه های آن با هم برابر هستند و مجهول هستند یعنی H=[x;x;…x] و یک ماتریس B داریم به ابعاد 257*512 که به این صورت تعریف می شود B=[B1;B2] که B1 یک ماتریس 257*257 است و تمام عناصر روی قطر فرعی آن یک و سایر عناصر آن صفر اند و B2 به این صورت تعریف می شود B2=[0,I,0] که 0 بردار ستونی صفر به طول 255 است و I ماتریس همانی با ابعاد 255*255 می باشد یک معادله به این صورت داریم H' B' B H=1 که منظور از 'H و 'B ترانهاده این ماتریس ها است.
با توجه به این معادله و به کمک متلب چطور می توانم بردار H را بدست آورم یعنی چطور x را محاسبه کنم؟ برنامه را به چه صورت باید بنویسم؟